માર્કેટિંગ નેટવર્ક એગ્રો સર્વિસ સેન્ટર​

અમદાવાદ

નામ શ્રી એચ.બી. પટેલ

હોદ્દો મેનેજર

સરનામું ખેત સેવા કેન્દ્ર, નરોડા રેલ્વે ક્રોસીંગ પાસે, ટી.બી. હોસ્પીટલ નજીક, નેશનલ હાઇવે-૮, હિંમતનગર રોડ, મું.-નરોડા, પો,-કુબેરનગર, અમદાવાદ-૩૮૨ ૩૪૦

ફોન ૦૭૯-૨૨૮૧૩૫૬૬

23.0203458
72.5797426

અમદાવાદ

ખેત સેવા કેન્દ્ર, નરોડા રેલ્વે ક્રોસીંગ પાસે, ટી.બી. હોસ્પીટલ નજીક, નેશનલ હાઇવે-૮,
હિંમતનગર રોડ, મું.-નરોડા, પો,-કુબેરનગર, અમદાવાદ-૩૮૨ ૩૪૦

ફોન : ૦૭૯-૨૨૮૧૩૫૬૬

http://india.gov.in, ભારતનું રાષ્ટ્રીય પોર્ટલ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેગ્રામીણ વિકાસ મંત્રાલય, ભારત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેકૃષિ અને સહકાર વિભાગ, ગુજરાત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેસ્મોલ ફાર્મર્સ એગ્રી-બિઝનેસ કોન્સોર્ટિયમ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેફૂડ પ્રોસેસિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ મંત્રાલય : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેકૃષિ અને પ્રોસેસ્ડ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ એક્સપોર્ટ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેOffice of The Chief Electoral Officer, Gujarat State Vibrant Gujarat 2019 - The Global Business Hub : External website that opens in a new window
નેવિગેશન પર જાઓ
Go to Navigation