નીતિઓ અને યોજનાઓ નીતિઓ અને યોજનાઓ

અપેડાની યોજનાઓ

APEDA Schemes

કૃષિ-પ્રોસેસ્ડ ફૂડની નિકાસને વેગ આપવા માટે ભારત સરકારના અપેડાની (કૃષિ અને પ્રક્રિયા કરેલ ખાદ્ય નિકાસ વિકાસ સત્તાધિકારી) અનેક પ્રકારની સહાયો પૂરી પાડે છે. અપેડાની યોજનાઓથી વ્યાપક શ્રેણીનો લાભ લેવા માટે ગુજરાતના નિકાસકારોને સગવડ આપવા અમદાવાદમાં જીએઆઈસીની પ્રત્યક્ષ કચેરી શરૂ કરવામાં આવી છે. નિકાસકારો યોજનાઓ અંગે જાણકારી મેળવવા, કેવી રીતે અરજી કરવી તે માટે અને તેમની અરજીની સ્થિતિ માટે અમારો સંપર્ક સાધી શકે છે. અપેડાhttp://apeda.gov.in/apedawebsite/index.asp/: External website that opens in a new window

http://india.gov.in, ભારતનું રાષ્ટ્રીય પોર્ટલ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેગ્રામીણ વિકાસ મંત્રાલય, ભારત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેકૃષિ અને સહકાર વિભાગ, ગુજરાત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેસ્મોલ ફાર્મર્સ એગ્રી-બિઝનેસ કોન્સોર્ટિયમ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેફૂડ પ્રોસેસિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ મંત્રાલય : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેકૃષિ અને પ્રોસેસ્ડ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ એક્સપોર્ટ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેOffice of The Chief Electoral Officer, Gujarat State Vibrant Gujarat 2019 - The Global Business Hub : External website that opens in a new window
નેવિગેશન પર જાઓ
Go to Navigation