વ્યાપાર લક્ષ્યસ્થાન એગ્રીબીઝનેસ ડેસ્ટીનેશન​

કોમોડિટી પ્રોફાઇલ

પાક નામ વિકસી રહેલા વિસ્તારો પ્રોસેસીંગ વિસ્તારો
મગફળી જૂનાગઢ, રાજકોટ, અમરેલી, ભાવનગર, જામનગર, કચ્છ, સુરેન્દ્રનગર રાજકોટ, જુનાગઢ
તલ ભાવનગર, અમરેલી, રાજકોટ, જુનાગઢ, જામનગર, કચ્છ, સુરેન્દ્રનગર ભાવનગર, અમરેલી, અમદાવાદ, મહેસાણા
એરંડા બનાસકાંઠા, કચ્છ, સાબરકાંઠા, મહેસાણા બનાસકાંઠા, વડોદરા
ચોખા નવસારી, સુરત, વલસાડ, આણંદ, ખેડા, અમદાવાદ નવસારી, અમદાવાદ
કઠોળ વડોદરા, ભરૂચ, દાહોદ, પંચમહાલ વડોદરા, દાહોદ
જીરું / વરિયાળી પાટણ, બનાસકાંઠા, રાજકોટ, મહેસાણા, અમદાવાદ, જૂનાગઢ, સુરેન્દ્રનગર મહેસાણા
ઇસબગુલ બનાસકાંઠા, મહેસાણા મહેસાણા
કેળા આણંદ, ખેડા, ભરૂચ, નર્મદા, સુરત -
કેરી જૂનાગઢ, વલસાડ, નવસારી, સુરત -
ચીકૂ વલસાડ, સુરત, જૂનાગઢ, ભાવનગર -
બટાટા બનાસકાંઠા, ખેડા, સાબરકાંઠા, મહેસાણા, અમદાવાદ -
ડુંગળી ભાવનગર, જૂનાગઢ, રાજકોટ, જામનગર -
લસણ જૂનાગઢ, રાજકોટ, જામનગર -

વધુ માહિતી માટે ક્લિક કરો "કૃષિ નિયામક"PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (માપ : ૧૦ KB)

http://india.gov.in, ભારતનું રાષ્ટ્રીય પોર્ટલ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેગ્રામીણ વિકાસ મંત્રાલય, ભારત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેકૃષિ અને સહકાર વિભાગ, ગુજરાત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેસ્મોલ ફાર્મર્સ એગ્રી-બિઝનેસ કોન્સોર્ટિયમ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેફૂડ પ્રોસેસિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ મંત્રાલય : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેકૃષિ અને પ્રોસેસ્ડ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ એક્સપોર્ટ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેOffice of The Chief Electoral Officer, Gujarat State Vibrant Gujarat 2019 - The Global Business Hub : External website that opens in a new window
નેવિગેશન પર જાઓ
Go to Navigation