ઈ-સીટીઝન ઈ-સીટીઝન

ડાઉનલોડ્સ

ફોર્મ ડાઉનલોડ
એગ્રી બીજનેસ સેન્ટર સ્થાપવા માટેનું અરજીપત્રક PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (Size : 409 KB)
કરાર નિમણૂંક PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (Size : 31 KB)
ગોંડલ ખાતે કરાર હોદ્દા માટે અરજી ફોર્મ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (Size : 103 KB)
ક્રુષિ ઉદ્યોગ અંતર્ગત યોજનાઓ માટેનું અરજી પત્રક​ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (Size : 14 KB)
પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ સહાય માટે અરજી ફોર્મ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (Size : 11 KB)
ગુણવત્તા પ્રમાણન માર્ક સહાય માટે અરજી ફોર્મ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (Size : 15 KB)
રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ માટે નાણાંકીય સહાય માટે અરજી ફોર્મ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (Size : 33 KB)
બાયો ગેસ પ્લાન્ટ લોન માટે અરજી ફોર્મ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (Size : 51 KB)
કૃષિ વિષયક સહાય મેળવવાની અરજીનો નમૂનો PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (Size : 61 KB)
ખેડૂતોને યાંત્રિકરણમાં પ્રોત્સાહન યોજના” હેઠળ ટ્રેકટર અને ઓજારો સહાયથી વસાવવા માટેની અરજી PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (Size : 100 KB)
ક્રમ​ વિગત​ ડાઉનલોડ
ગુજરાત એગ્રો ઇન્‍ડસ્‍ટ્રીઝ કોર્પોરેશન બ્રોશર PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (Size : 5 MB)
એગ્રી બિઝનેસ સેન્ટર સ્થાપવા માટેનું અરજીપત્રક PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(Size :409 KB)
http://india.gov.in, ભારતનું રાષ્ટ્રીય પોર્ટલ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેગ્રામીણ વિકાસ મંત્રાલય, ભારત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેકૃષિ અને સહકાર વિભાગ, ગુજરાત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેસ્મોલ ફાર્મર્સ એગ્રી-બિઝનેસ કોન્સોર્ટિયમ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેફૂડ પ્રોસેસિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ મંત્રાલય : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેકૃષિ અને પ્રોસેસ્ડ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ એક્સપોર્ટ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેOffice of The Chief Electoral Officer, Gujarat State Vibrant Gujarat 2019 - The Global Business Hub : External website that opens in a new window
નેવિગેશન પર જાઓ
Go to Navigation