માર્કેટિંગ નેટવર્ક એગ્રો સર્વિસ સેન્ટર​

ખેડા

નામ શ્રી એસ. જી. પટેલ

હોદ્દો સહાયક મેનેજર

સરનામું ખેત સેવા કેન્દ્ર,
જલારામ પેટ્રોલ પંપ પાછળ, નેશનલ હાઇવે-૮, મું.-કંજરી, પો.-ભૂમેલ, તા.-નડીયાદ, જી.-ખેડા. પીન-૩૮૭ ૩૭૦

ફોન ૯૮૯૮૫૦૯૩૫૪, ૦૨૬૯૨-૨૭૧૬૧૧

22.7502665
72.6851779

ખેડા

ખેત સેવા કેન્દ્ર, જલારામ પેટ્રોલ પંપ પાછળ, નેશનલ હાઇવે-૮, મું.-કંજરી,
પો.-ભૂમેલ, તા.-નડીયાદ, જી.-ખેડા.
પીન : ૩૮૭ ૩૭૦
ફોન : ૯૮૯૮૫૦૯૩૫૪, ૦૨૬૯૨-૨૭૧૬૧૧

http://india.gov.in, ભારતનું રાષ્ટ્રીય પોર્ટલ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેગ્રામીણ વિકાસ મંત્રાલય, ભારત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેકૃષિ અને સહકાર વિભાગ, ગુજરાત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેસ્મોલ ફાર્મર્સ એગ્રી-બિઝનેસ કોન્સોર્ટિયમ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેફૂડ પ્રોસેસિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ મંત્રાલય : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેકૃષિ અને પ્રોસેસ્ડ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ એક્સપોર્ટ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેOffice of The Chief Electoral Officer, Gujarat State Vibrant Gujarat 2019 - The Global Business Hub : External website that opens in a new window
નેવિગેશન પર જાઓ
Go to Navigation