માર્કેટિંગ નેટવર્ક એગ્રો સર્વિસ સેન્ટર​

કચ્છ

નામ શ્રી જે. પી. ગોસાઈ

હોદ્દો સહાયક મેનેજર

સરનામું ખેત સેવા કેન્દ્ર, પ્રથમ માળે, અમૃત ચેમ્બર્સ, રવિ ટોકીઝ પાસે, સ્ટેશન રોડ, મું.-ભૂજ-૩૭૦ ૦૦૧, જી.-કચ્છ.

ફોન ૯૮૯૮૫૦૯૩૭૦, ૦૨૮૩૨-૨૨૩૩૧૨

23.712405
69.956864

ભાવનગર

ખેત સેવા કેન્દ્ર, પ્રથમ માળે, અમૃત ચેમ્બર્સ, રવિ ટોકીઝ પાસે,
સ્ટેશન રોડ, મું.-ભૂજ-૩૭૦ ૦૦૧, જી.-કચ્છ

ફોન : ૯૮૯૮૫૦૯૩૭૦, ૦૨૮૩૨-૨૨૩૩૧૨

http://india.gov.in, ભારતનું રાષ્ટ્રીય પોર્ટલ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેગ્રામીણ વિકાસ મંત્રાલય, ભારત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેકૃષિ અને સહકાર વિભાગ, ગુજરાત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેસ્મોલ ફાર્મર્સ એગ્રી-બિઝનેસ કોન્સોર્ટિયમ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેફૂડ પ્રોસેસિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ મંત્રાલય : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેકૃષિ અને પ્રોસેસ્ડ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ એક્સપોર્ટ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેOffice of The Chief Electoral Officer, Gujarat State Vibrant Gujarat 2019 - The Global Business Hub : External website that opens in a new window
નેવિગેશન પર જાઓ
Go to Navigation