નીતિઓ અને યોજનાઓ નીતિઓ અને યોજનાઓ

રાષ્ટ્રીય બાગાયત બોર્ડની યોજનાઓ

National Horticulture Board

બાગાયતના સર્વાંગી વિકાસને પ્રોત્સાહન આપવા માટે, ફળો તથા શાકભાજીના ઉત્પાદન અને તેના પરની પ્રક્રિયાઓના સંકલન, પ્રોત્સાહન અને ટકાઉક્ષમ બનાવવામાં મદદરૂપ થવું અને લણણી પછીની વ્યવસ્થા અને નુકસાન ઘટાડવા માટે કોલ્ડ સ્ટોરેજો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને ઉત્પાદન, પ્રક્રિયા તથા વિક્રયના ક્ષેત્રે એક મજબૂત આધારમાળખું સ્થાપવું.NHBhttp://nhb.gov.in/: External website that opens in a new window

http://india.gov.in, ભારતનું રાષ્ટ્રીય પોર્ટલ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેગ્રામીણ વિકાસ મંત્રાલય, ભારત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેકૃષિ અને સહકાર વિભાગ, ગુજરાત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેસ્મોલ ફાર્મર્સ એગ્રી-બિઝનેસ કોન્સોર્ટિયમ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેફૂડ પ્રોસેસિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ મંત્રાલય : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેકૃષિ અને પ્રોસેસ્ડ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ એક્સપોર્ટ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેOffice of The Chief Electoral Officer, Gujarat State Vibrant Gujarat 2019 - The Global Business Hub : External website that opens in a new window
નેવિગેશન પર જાઓ
Go to Navigation