અમારા વિશે

સંગઠન માળખુ

સંગઠન માળખુ
 • નરોડા (જિ. અમદાવાદ)
 • કંજરી (જિ. ખેડા)
 • ગોધરા (જિ. પંચમહાલ)
 • ડભોઇ (જિ. બરોડા)
 • મેહસાણા
 • હિંમતનગર (જિ. સાબરકાંઠા)
 • ડીસા (જિ. બનાસકાંઠા)
 • રાજકોટ
 • જામનગર
 • જુનાગઢ
 • અમરેલી
 • સુરેન્દ્રનગર
 • ભાવનગર
 • ભુજ (કચ્છ)
 • સુરત
 • ભરૂચ
 • નવસારી
 • વલસાડ
http://india.gov.in, ભારતનું રાષ્ટ્રીય પોર્ટલ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેગ્રામીણ વિકાસ મંત્રાલય, ભારત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેકૃષિ અને સહકાર વિભાગ, ગુજરાત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેસ્મોલ ફાર્મર્સ એગ્રી-બિઝનેસ કોન્સોર્ટિયમ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેફૂડ પ્રોસેસિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ મંત્રાલય : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેકૃષિ અને પ્રોસેસ્ડ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ એક્સપોર્ટ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેOffice of The Chief Electoral Officer, Gujarat State Vibrant Gujarat 2019 - The Global Business Hub : External website that opens in a new window
નેવિગેશન પર જાઓ
Go to Navigation