સ્ક્રીન રીડર ઍક્સેસ

સ્ક્રીન રીડર ઍક્સેસ

Gujarat Agro Industries Corporation, A Government Enterprise website complies with World Wide Web Consortium (W3C) Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 level AA. This will enable people with visual impairments access the website using assistive technologies, such as screen readers. The information of the website is accessible with different screen readers.

Various Screen Readers to choose from

Screen Reader Website Free / Commercial
Screen Access For All (SAFA) http://safa-reader.software.informer.com/download/External website that opens in a new window Free
Non Visual Desktop Access (NVDA) http://www.nvda-project.org/External website that opens in a new window Free
System Access To Go http://www.satogo.com/External website that opens in a new window Free
Thunder http://www.screenreader.net/index.php?pageid=11External website that opens in a new window Free
Web any where http://webanywhere.cs.washington.edu/wa.phpExternal website that opens in a new window Free
Hal http://www.yourdolphin.co.uk/productdetail.asp?id=5External website that opens in a new window Commercial
JAWS http://www.freedomscientific.com/Products/Blindness/JAWSExternal website that opens in a new window Commercial
Supernova http://www.yourdolphin.co.uk/productdetail.asp?id=1External website that opens in a new window Commercial
Window-Eyes http://www.gwmicro.com/Window-Eyes/External website that opens in a new window Commercial
મહત્વની લિંક્સ
http://india.gov.in, ભારતનું રાષ્ટ્રીય પોર્ટલ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેગ્રામીણ વિકાસ મંત્રાલય, ભારત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેકૃષિ અને સહકાર વિભાગ, ગુજરાત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેસ્મોલ ફાર્મર્સ એગ્રી-બિઝનેસ કોન્સોર્ટિયમ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેફૂડ પ્રોસેસિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ મંત્રાલય : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેકૃષિ અને પ્રોસેસ્ડ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ એક્સપોર્ટ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેOffice of The Chief Electoral Officer, Gujarat State Vibrant Gujarat 2019 - The Global Business Hub : External website that opens in a new window
નેવિગેશન પર જાઓ
Go to Navigation