નીતિઓ અને યોજનાઓ નીતિઓ અને યોજનાઓ

એસએફએકસી યોજનાઓ

SFAC

વેન્ચર કેપિટલ (સાહસ મૂડી) સહાય - સ્મોલ ફાર્મર્સ એગ્રી બિઝનેસ કન્સોર્ટિયમ (એસએફએસી) ની સાહસ મૂડી સહાય યોજના હેઠળ જે પ્રોજેક્ટને બેંકની ધીરાણ માટેની ભલામણના આધારે પાત્રતા ધરાવતા કૃષિ વ્યવસાય માટેના પ્રોજેક્ટને ઇક્વિટી રૂપે નાણાકીય સહાય આપવાની જોગવાઈ છે. આ નાણાકીય સહાય સ્મોલ ફાર્મર્સ એગ્રી બિઝનેસ કન્સોર્ટિયમ (એસએફએસી) દ્વારા ઇક્વિટીના રૂપમાં રહેશે જેની ટર્મ લોનની પરત ચૂકવણી બાદ વ્યાજ (ટર્મ લોન જેટલા) સહિત હપ્તાઓમાં ચુકવણી કરવાની રહેશે.www.sfacindia.com http://sfacindia.com/: External website that opens in a new window

http://india.gov.in, ભારતનું રાષ્ટ્રીય પોર્ટલ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેગ્રામીણ વિકાસ મંત્રાલય, ભારત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેકૃષિ અને સહકાર વિભાગ, ગુજરાત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેસ્મોલ ફાર્મર્સ એગ્રી-બિઝનેસ કોન્સોર્ટિયમ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેફૂડ પ્રોસેસિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ મંત્રાલય : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેકૃષિ અને પ્રોસેસ્ડ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ એક્સપોર્ટ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેOffice of The Chief Electoral Officer, Gujarat State Vibrant Gujarat 2019 - The Global Business Hub : External website that opens in a new window
નેવિગેશન પર જાઓ
Go to Navigation