નીતિઓ અને યોજનાઓ નીતિઓ અને યોજનાઓ

રાજ્ય સરકારની યોજનાઓ

State Government Schemes

જીએઆઈસી પોતાની યોજનાઓ હેઠળ ખેડૂતોને સબસિડી ચૂકવવા માટે કૃષિ નિયામકની એક મધ્યવર્તી એજન્સી તરીકે કામ કરે છે. કૃષિ નિયામકની સબસિડી યોજનાઓ અંગેની વિગતો માટે લોગ-ઓન કરો :http://agri.gujarat.gov.inhttp://agri.gujarat.gov.in/: External website that opens in a new windowજીએઆઈસી તેના ક્ષેત્રિય અધિકારીઓ, એસઈબીજીએસ (સેલ્ફ એમ્પલૉઇડ બાયો-ગેસ સુપરવાઇઝર) તથા બિનસરકારી સંસ્થાઓ દ્વારા બાયો-ગેસ કાર્યક્રમ પણ અમલમાં મૂકે છે. તેના કુલ કાર્યક્ષેત્રમાં લાભાર્થીઓની પસંદગી, દેખરેખ, પ્લાન્ટની સ્થાપના અને તેને કાર્યરત કરવો અને 3 વર્ષ સુધી વેચાણ બાદની સેવાઓ પૂરી પાડવાનો સમાવેશ થાય છે.

http://india.gov.in, ભારતનું રાષ્ટ્રીય પોર્ટલ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેગ્રામીણ વિકાસ મંત્રાલય, ભારત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેકૃષિ અને સહકાર વિભાગ, ગુજરાત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેસ્મોલ ફાર્મર્સ એગ્રી-બિઝનેસ કોન્સોર્ટિયમ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેફૂડ પ્રોસેસિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ મંત્રાલય : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેકૃષિ અને પ્રોસેસ્ડ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ એક્સપોર્ટ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેOffice of The Chief Electoral Officer, Gujarat State Vibrant Gujarat 2019 - The Global Business Hub : External website that opens in a new window
નેવિગેશન પર જાઓ
Go to Navigation