ઈ-સીટીઝન ટેન્ડર્સ

TENDER FOR SELECTION OF AGENCY TO OPERATE, MAINTAIN & MANAGE INTEGRATED PACK HOUSE FOR FRUITS AND VEGETABLES (IPH) AT NARODA, Dist- AHMEDABAD, GUJARAT

Tender Number: : Tender Notice No.GAIC/IPH/O&M/2018
Publish Date: : જુલાઈ 27, 2018
છેલ્લી તારીખ : ઑગસ્ટ 18, 2018
વિગત : TENDER FOR SELECTION OF AGENCY TO OPERATE, MAINTAIN & MANAGE INTEGRATED PACK HOUSE FOR FRUITS AND VEGETABLES (IPH) AT NARODA, Dist- AHMEDABAD, GUJARAT
વિગત : TENDER_iph-JUly-2018.pdf PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (686 KB)
વિગત : IPH-Naroda-Advertisement-English.pdf PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (304 KB)
વિગત : IPH-Naroda-Advertisement-Gujarati.pdf PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (195 KB)
વિગત : IPH-Naroda-Tender-Dates.pdf PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (91 KB)
ઈ-સીટીઝન
http://india.gov.in, ભારતનું રાષ્ટ્રીય પોર્ટલ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેગ્રામીણ વિકાસ મંત્રાલય, ભારત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેકૃષિ અને સહકાર વિભાગ, ગુજરાત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેસ્મોલ ફાર્મર્સ એગ્રી-બિઝનેસ કોન્સોર્ટિયમ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેફૂડ પ્રોસેસિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ મંત્રાલય : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેકૃષિ અને પ્રોસેસ્ડ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ એક્સપોર્ટ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેOffice of The Chief Electoral Officer, Gujarat State Vibrant Gujarat 2019 - The Global Business Hub : External website that opens in a new window
નેવિગેશન પર જાઓ