ઈ-સીટીઝન ટેન્ડર્સ

Supply of Agricultural Equipments/Implements Zone-wise throughout Gujarat State on Consignment basis only

Tender Number: : GAIC/M&P/Agri-Implements/Dec-2018
Publish Date: : ડિસેમ્બર 27, 2018
છેલ્લી તારીખ : જાન્યુઆરી 22, 2019
વિગત : Supply of Agricultural Equipments/Implements Zone-wise throughout Gujarat State on Consignment basis only
વિગત : tender-agri-implement-27-12-2018.pdf PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (2 MB)
વિગત : Corrigendum-upload-version.pdf PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (490 KB)
ઈ-સીટીઝન
http://india.gov.in, ભારતનું રાષ્ટ્રીય પોર્ટલ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેગ્રામીણ વિકાસ મંત્રાલય, ભારત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેકૃષિ અને સહકાર વિભાગ, ગુજરાત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેસ્મોલ ફાર્મર્સ એગ્રી-બિઝનેસ કોન્સોર્ટિયમ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેફૂડ પ્રોસેસિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ મંત્રાલય : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેકૃષિ અને પ્રોસેસ્ડ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ એક્સપોર્ટ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેOffice of The Chief Electoral Officer, Gujarat State Vibrant Gujarat 2019 - The Global Business Hub : External website that opens in a new window
નેવિગેશન પર જાઓ