ઈ-સીટીઝન ટેન્ડર્સ

SELECTION OF AGENCY FOR RURAL GEOGRAPHICAL ANALYSIS AND IMPLEMENTATION SERVICES (PART-I) AND DIGITAL PLATFORM DEVELOPMENT, IMPLEMENTATION, MAINTENANCE & LOGISTICS FOR SERVICES IN RURAL AREA (PART-II)

Tender Number: : GAIC/M&P/SELECTIONOFAGENCY/2019
Publish Date: : ઑગસ્ટ 22, 2019
છેલ્લી તારીખ : સપ્ટેમ્બર 12, 2019
વિગત : SELECTION OF AGENCY FOR RURAL GEOGRAPHICAL ANALYSIS AND IMPLEMENTATION SERVICES (PART-I) AND DIGITAL PLATFORM DEVELOPMENT, IMPLEMENTATION, MAINTENANCE & LOGISTICS FOR SERVICES IN RURAL AREA (PART-II)
વિગત : tender-part-1-2.pdf PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (1 MB)
વિગત : Tender-Advertisement-English.pdf PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (208 KB)
વિગત : Tender-Advertisement-Gujarati-2-3.pdf PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (169 KB)
ઈ-સીટીઝન
http://india.gov.in, ભારતનું રાષ્ટ્રીય પોર્ટલ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેગ્રામીણ વિકાસ મંત્રાલય, ભારત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેકૃષિ અને સહકાર વિભાગ, ગુજરાત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેસ્મોલ ફાર્મર્સ એગ્રી-બિઝનેસ કોન્સોર્ટિયમ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેફૂડ પ્રોસેસિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ મંત્રાલય : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેકૃષિ અને પ્રોસેસ્ડ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ એક્સપોર્ટ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેOffice of The Chief Electoral Officer, Gujarat State Vibrant Gujarat 2019 - The Global Business Hub : External website that opens in a new window
નેવિગેશન પર જાઓ
Go to Navigation