ઈ-સીટીઝન ટેન્ડર્સ

TENDER FOR SELECTION OF AGENCY FOR PROVIDING WAREHOUSE ON RENT, RE-PACKING OF FERTILIZERS AND TRANSPORT SERVICES Near Mundra Port

Tender Number: : GAIC/M&P/WAREHOUSE/2019
Publish Date: : ઑગસ્ટ 28, 2019
છેલ્લી તારીખ : ઑક્ટોબર 03, 2019
વિગત : TENDER FOR SELECTION OF AGENCY FOR PROVIDING WAREHOUSE ON RENT, RE-PACKING OF FERTILIZERS AND TRANSPORT SERVICES Near Mundra Port
વિગત : tender-warehouse-final-converted.pdf PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (617 KB)
વિગત : Tender-Advertisement-English-1.pdf PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (160 KB)
વિગત : Tender-Advertisement-Gujarati-2.pdf PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (199 KB)
વિગત : Corrigendum-1-Warehouse.pdf PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (495 KB)
વિગત : Corrigendum-2.pdf PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (83 KB)
વિગત : Corrigendum-3.pdf PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (90 KB)
વિગત : Corrigendum--4.pdf PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (65 KB)
ઈ-સીટીઝન
http://india.gov.in, ભારતનું રાષ્ટ્રીય પોર્ટલ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેગ્રામીણ વિકાસ મંત્રાલય, ભારત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેકૃષિ અને સહકાર વિભાગ, ગુજરાત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેસ્મોલ ફાર્મર્સ એગ્રી-બિઝનેસ કોન્સોર્ટિયમ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેફૂડ પ્રોસેસિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ મંત્રાલય : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેકૃષિ અને પ્રોસેસ્ડ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ એક્સપોર્ટ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેOffice of The Chief Electoral Officer, Gujarat State Vibrant Gujarat 2019 - The Global Business Hub : External website that opens in a new window
નેવિગેશન પર જાઓ
Go to Navigation