ઈ-સીટીઝન ટેન્ડર્સ

EXPRESSION OF INTEREST FOR EMPANELMENT OF MANUFACTURERS TO SUPPLY MICRO NUTRIENTS, BIO-PESTICIDES AND ORGANIC FERTILISER TO GAIC AT THEIR AGRO SERVICE CENTRES/ AGRO BUSINESS CENTRES ACROSS THE STATE OF GUJARAT

Tender Number: : GAIC/AS&C/EOI-01/2020
Publish Date: : માર્ચ 12, 2020
છેલ્લી તારીખ : એપ્રિલ 04, 2020
વિગત : EXPRESSION OF INTEREST FOR EMPANELMENT OF MANUFACTURERS TO SUPPLY MICRO NUTRIENTS, BIO-PESTICIDES AND ORGANIC FERTILISER TO GAIC AT THEIR AGRO SERVICE CENTRES/ AGRO BUSINESS CENTRES ACROSS THE STATE OF GUJARAT
વિગત : tender-EOI.pdf PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (1 MB)
ઈ-સીટીઝન
http://india.gov.in, ભારતનું રાષ્ટ્રીય પોર્ટલ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેગ્રામીણ વિકાસ મંત્રાલય, ભારત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેકૃષિ અને સહકાર વિભાગ, ગુજરાત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેસ્મોલ ફાર્મર્સ એગ્રી-બિઝનેસ કોન્સોર્ટિયમ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેફૂડ પ્રોસેસિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ મંત્રાલય : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેકૃષિ અને પ્રોસેસ્ડ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ એક્સપોર્ટ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેOffice of The Chief Electoral Officer, Gujarat State Vibrant Gujarat 2019 - The Global Business Hub : External website that opens in a new window
નેવિગેશન પર જાઓ
Go to Navigation