માર્કેટિંગ નેટવર્ક એગ્રો સર્વિસ સેન્ટર​

વડોદરા

નામ શ્રી જે. એસ. ગોસાઈ

હોદ્દો સહાયક મેનેજર

સરનામું ગુજરાત એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ. ,એગ્રો સેવા કેન્દ્ર , સરદાર પટેલ શોપિંગ સેન્ટર, સામે. PDW ઓફિસ , એસ.ટી. બસ સ્ટેન્ડ પાસે , ડભોઇ જીલ્લો. વડોદરા.

ફોન ૦૨૬૬૩-૨૫૬૩૪૮

નામ શ્રી જે. એસ. ગોસાઈ

હોદ્દો સહાયક મેનેજર

સરનામું ખેત સેવા કેન્દ્ર, બી/૨૫-૨૬, અનાજ વિભાગ, સયાજીપુરા માર્કેટ યાર્ડ, નેશનલ હાઇવે-૮, આજવા ચોકડી પાસે, મુ.પો.તા.જી. વડોદરા

ફોન ૦૨૬૫-૬૬૧૫૪૨૫

22.3221027
73.1730862

વડોદરા

ગુજરાત એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ. ,એગ્રો સેવા કેન્દ્ર , સરદાર પટેલ શોપિંગ સેન્ટર,
સામે. PDW ઓફિસ , એસ.ટી. બસ સ્ટેન્ડ પાસે , ડભોઇ જીલ્લો. વડોદરા

ખેત સેવા કેન્દ્ર, બી/૨૫-૨૬, અનાજ વિભાગ, સયાજીપુરા માર્કેટ યાર્ડ,
નેશનલ હાઇવે-૮, આજવા ચોકડી પાસે, મુ.પો.તા.જી. વડોદરા

ફોન : ૦૨૬૬૩-૨૫૬૩૪૮, ૦૨૬૫-૬૬૧૫૪૨૫

http://india.gov.in, ભારતનું રાષ્ટ્રીય પોર્ટલ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેગ્રામીણ વિકાસ મંત્રાલય, ભારત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેકૃષિ અને સહકાર વિભાગ, ગુજરાત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેસ્મોલ ફાર્મર્સ એગ્રી-બિઝનેસ કોન્સોર્ટિયમ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેફૂડ પ્રોસેસિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ મંત્રાલય : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેકૃષિ અને પ્રોસેસ્ડ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ એક્સપોર્ટ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેOffice of The Chief Electoral Officer, Gujarat State Vibrant Gujarat 2019 - The Global Business Hub : External website that opens in a new window
નેવિગેશન પર જાઓ
Go to Navigation